fredag den 11. maj 2007

Forbud mod strik !!!

ja, har man hørt mage.
I Gyldendals Sy- og strikkebog fra 1940 står der at Christian IV i 1636 så sig nødsaget til at forbyde strikkede ting for at belære folk om, at den slags luksus ikke var for enhver!Herefter måtte kun adelige kvinder gå med silkestrømper, borgmesterfruer og døtre måtteallernådigst gå med uldstrømper, men almindelige borgere måtte under ingen omstændigheder gå med strikkede strømper.
Hvor længe forbudet holdt vides ikke, men først efter 150 år støder man igen på strikning i Danmark.
Om historien er sand vides ikke.
Vi kan da heldigvis i dag glæde os over at kunne strikke alt det, vi har lyst til – også selv vi ikkehar fine titler at pryde os med...
Nogen gange er det jo godt med nye tider, ikk! Stammer fra et lille udklip som blev taget ud af et ugeblad for nogle år siden.

Ingen kommentarer: